Vår vision: När de många människorna tycker om att jobba

Tänk om merparten av medarbetare på ert företag verkligen tyckte om att jobba. Inte bara tyckte det var helt ok. Verkligen ville lyckas med de högt satta målen. Inte bara nicka och fortsätta som vanligt när nya mål presenteras.

Vilka nya resultat skulle ni kunna få då? Om merparten gjorde det lilla extra, höll ut lite längre, var mer proaktiva, kundfokuserade, kreativa och lösningsorienterade? Vilka resultatsprång skulle det kunna medföra för er tillväxt, lönsamhet eller kundlojalitet?

Hur mycket mer tillfredsställda och lyckliga skulle era medarbetare vara? Både på och utanför jobbet? Vår vision på Humagic är när de många människorna verkligen tycker om att jobba.

Då får vi stora resultatsprång och ett mer välmående samhälle. Men, för att de många människorna verkligen ska tycka om att jobba måste många ledare tänka om kring motivation, målstyrning och ledarskap. Just nu förhindrar förlegade synsätt och slappt tänkande många medarbetares möjlighet att verkligen få tycka om att jobba.

Det vill vi på Humagic ändra på.


Vårt uppdrag: Öka engagemanget för nya resultat

Humagics rådgivning och metodik är baserad på mer än 40 års forskning om motivation och engagemang och kopplingen till affärsresultat. Vi stödjer ledare att öka engagemang för nya resultat på tre sätt

Kunskapsförstärkning

1 Förstår ni inte vad som egentligen driver prestation kommer ni ödsla pengar, tid och energi på fel saker. Vi ökar er förståelse för vad som krävs för att öka engagemang för nya resultat. Vi erbjuder inspirerande presentationer och delar gärna med oss av våra konsulterfarenheter från 15 års uppdrag med att stötta ledare.

Framstegsworkshop™

2 Fokuserar ni på allt, fokuserar ni inte på någonting. Vi hjälper er att definiera mer fokuserade och engagerande målbilder för resultatsprång, kritiska framsteg och verksamhetsutveckling med vår workshop för ledare och team. Ett första steg till ett stort framsteg!

Införande av Framstegsprocessen™

3 Om ni inte tar lärdom av bevisade förändringsmetoder riskerar ni att förlora både effekt och pengar. Vi leder införandet av vår effektfulla process för engagerande målstyrning med ett parallellt strukturerat arbete med att öka ToMo, den Totala Motivationsnivån, på företaget.


Humagics Framstegsprocess™

Efter över 15 års erfarenhet av att stödja ledare med att skapa engagemang för nya resultat så vet vi hur ett framgångsrikt recept för engagemangsökningar och resultatsprång ser ut.

Genom att kombinera de senaste rönen inom fokuserad målstyrning, framförallt OKR (Objectives and Key Results), och 40 års forskning om motivation och högpresterande kulturer blir Framstegsprocessen™ en oerhört effektfull process för de organisationer som vill göra stora framsteg och lyckas med resultatsprång.

Vårt arbetssätt har tagit särskilt starkt intryck av konceptet Total Motivation (ToMo), presenterat i boken ”Primed to Perform”, vilket ger oss verktygen för att mäta och beprövat metodiskt höja engagemangsnivåer hos våra kunder.

Framstegsprocessen är särskilt värdeskapande för de organisationer som redan har insikten om att de kommer behöva öka engagemanget bland snittmedarbetaren för att lyckas med kritiska framsteg framöver. Det är inte en process för de företag som är redan nöjda med att bara puttra på med en process för ständiga förbättringar. Det är en process som kommer innebära ambitiösa mål, ledarutveckling på riktigt med många vända stenar och utschasade elefanter.


Framstegsprocessens fem steg

På tre till fyra månader kan vi hjälpa ert företag införa en engagerande målstyrningsprocess och metodiskt höja engagemangsnivåer för ert viktigaste framsteg.
Ledare överens

1 Samsyn om fokus, resultatsprång, beteendeförändringar och ToMo-höjande insatser. Analys och workshop med resultatansvariga.

Teamledare rustade

2 Kunskaps-förstärkningar kring ToMo, målstyrning och ledarrollen i en Framstegsprocess

Medarbetare involverade

3 Gemensamt avstamp för att förankra resultatsprång, arbetssätt och bestämma teamens egna mål och prestationsmått

Veckovisa framsteg

4 Framstegsmöten med individuella åtaganden. Coachning, pulsmätningar och ToMo-främjande initiativ.

Fira tillsammans

5 Gemensam samling för att fira framsteg och dela erfarenheter från första kvartalet


Framstegsexempel: Kunder och referenser

Möt några organisationer som gjort framsteg genom ökat engagemang under våra +15 år. Vi är stolta över att ha genomfört 100-tals uppdrag med fokus på ökad lönsamhet, tillväxt och kundlojalitet genom ökat engagemang.

Fler invånare i varaktig försörjning

Helsingborgs stad

Öka rådgivningsaffären hos nya och befintliga kunder

PwC

Proaktiva sälj- och servicebeteenden

Stena Line

Kunder


Blogg

Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att höja engagemang och prestationsnivåer, hos individer, teamet eller hela organisationen.


Kontakta oss

Peter Svenonius
VD OCH ÄGARE
+46701902030
Peter.Svenonius@gmail.com