Inspelat webinar: Rivstarta höstens försäljning

Nu kan du titta på inspelningen av vårt populära webinar ”Rivstarta höstens försäljning” när det passar dig. På webinaret utgår vi från en studie om vad som skilde högpresterande företag från genomsnittsföretagen när konjunkturen vänder. 

14% växer trots lågkonjunktur

En studie på 5000 företag över de fyra senaste konjunkturcyklerna visar att snittföretaget reagerade för lite, för sent och för försiktigt. Men, studien visade också att vart sjunde företag (14%) lyckades både öka tillväxt (ökad försäljning +9% jämfört med övriga) och lönsamhet (+3 procentenheter högre EBIT) under konjunkturcykelns dalar. Och det fanns några saker de gjorde annorlunda:

  1. De behöll ett långsiktigt fokus, inte bara här och nu frågor
  2. De fokuserade på nya intäkter, inte bara besparingar
  3. De fick fler i organisationen att bry sig, med hänsyn till geografiska förutsättningar och individuella skillnader

På detta webinar delar vi med oss av erfarenheter från att hjälpa resultatansvariga ledare att skapa nya affärer och öka engagemang. Du får ta del av vårt beprövade recept för att få fler att bry sig om kundutveckling i en redan upptagen vardag – för enskilda team, resultatenheter och större organisationer.

Vilket resultat vill du skapa engagemang för?

Hör av dig, så börjar vi där!