Lågkonjunktur is coming, vilken fantastisk möjlighet!

Signalerna duggar tätt. Och oavsett om det beror på ett kollektivt Följa John-beteende, som Lemmings i det klassiska spelet, eller om konjunkturen faktiskt saktar in är det en sak som är säker: Det har aldrig varit viktigare att få fler i organisationen att bry sig om nya intäkter. Och den enklaste vägen är fortsatt att utgå från att säkerställa att era befintliga kunder får den hjälp de behöver och upplever ert engagemang. 

lagkonjunktur-is-coming-meme

14% växer trots lågkonjunktur

En studie på 5000 företag över de fyra senaste konjunkturcyklerna visar att snittföretaget reagerade för lite, för sent och för försiktigt. Men, studien visade också att vart sjunde företag (14%) lyckades både öka tillväxt (ökad försäljning +9% jämfört med övriga) och lönsamhet (+3 procentenheter högre EBIT) under konjunkturcykelns dalar. Och det fanns några saker de gjorde annorlunda:

  1. De behöll ett långsiktigt fokus, inte bara här och nu frågor
  2. De fokuserade på nya intäkter, inte bara besparingar
  3. De fick fler i organisationen att bry sig, med hänsyn till geografiska förutsättningar och individuella skillnader

Visste du att?

  • 70% av kunder som byter samarbetspartner – tex inom IT, juridik, ekonomi, kommunikation eller teknik – kan härledas till upplevt bristande engagemang.
  • Den mest bevisade vägen till mer lönsam tillväxt är genom ökad kundlojalitet, dvs att behålla och utveckla sina viktigaste kunder över tid

Men, hur får man då fler i organisationen att bry sig och bidra till kundutveckling?

Inspelat webinar: Rivstarta höstens försäljning

Titta på vårt inspelade webinar ”Rivstarta höstens försäljning”. För alla som vill (behöver) få fler i teamet eller organisationen att bidra till till nya intäkter och uppdrag. Få tillgång direkt och titta när det passar via din skärm. 

På detta webinar delar vi med oss av erfarenheter från att hjälpa resultatansvariga ledare att skapa nya affärer och öka engagemang.

Du får ta del av vårt beprövade recept för att få fler att bry sig om kundutveckling i en redan upptagen vardag – för enskilda team, resultatenheter och större organisationer.

Vilket resultat vill du skapa engagemang för?