Nya resultat i höst? Se vår video om vad du kan göra innan semestern!

I den här korta filmen ska jag beskriva varför, hur och vad en Framstegsworkshop innebär för ledare som vill utforska potentialen till nya resultat. Genomför de förberedande stegen i Kundutvecklingsresan GrävaDärViStår innan semestern, så kan ni fira nya resultat redan i höst.

Så nu för att skörda i höst

Vilka värden skulle ni kunna skapa på ett kvartal för era viktigaste kunder, företaget och medarbetarna –  om alla medarbetare bidrog med en eller två timmar per vecka för ett gemensamt viktigt mål?

I över femton år har vårt uppdrag varit att stödja ledare som vill skapa engagemang för nya resultat. Det har resulterat i ett beprövat, fastprisat stöd som resulterar i lojalare kunder och mer engagerade medarbetare – på bara 3-4 månader.

Det första steget kallar vi för Framstegsworkshop. Ett steg som ledare, antingen för ett enskilt team eller ledningsgrupp för en hel organisation, kan göra för att utforska de värden som kan skapas – om ni också lyckas öka och rikta medarbetarnas engagemang mot ett gemensamt mål.

Kampanj juni 2019: Spara 10.000 kr

Just nu får du dessutom 10.000 kr rabatt om du bokar och genomför en Framstegsworkshop innan 30 juni 2019. Självklart räknas denna investering av om ni väljer att genomföra hela Framstegsprocessen™ med stöd från Humagic under hösten.

Kontakta oss för att utforska hur ni kan skapa nya resultat genom att öka och rikta engagemanget i teamet eller hela organisationen. Slå en signal, skicka ett mejl eller boka en tid direkt i våra kalendrar för ett första samtal.